TV Documentaries

Celleånding (Norwegian)

Celleånding er kjemiske reaksjoner som foregår i cellene, og som frigjør energi fra næringsstoffene.

BM: https://ndla.no/nb/node/3366?fag=7
NN: https://ndla.no/nn/node/23302?fag=7

No comments yet.

Leave a Reply