TV Documentaries

Eukaryote celler (Norwegian)

Eukaryote celler er grunnenheten i protister, planter, dyr og sopp, både flercellede og encellede.
BM: https://ndla.no/nb/node/95555?fag=52234&meny=1129
NN: https://ndla.no/nn/node/95760?fag=52234&meny=1323

No comments yet.

Leave a Reply