TV Documentaries

Transport gjennom cellemembran (Norwegian)

Her vises hvordan en cellemambran er oppbygd, og hvordan aktiv og passiv transport gjennom den skjer.

BM: https://ndla.no/nb/node/77161?fag=52234&meny=1129
NN: https://ndla.no/nn/node/79842?fag=52234&meny=1323

No comments yet.

Leave a Reply